Compliance

Společnost Gardenline s.r.o. (dále jen „Společnost“) prohlašuje, že jedním z cílů uplatňovaných při její činnosti je to, aby Společnost, členové jejího statutárního orgánu, zaměstnanci Společnosti a další zástupci Společnosti dodržovali české a evropské právní předpisy, pravidla a zásady v oblasti soutěžního práva, jejichž cílem je ochrana volné hospodářské soutěže. Tento závazek je jednou z priorit Společnosti a je plně slučitelný se strategickými zájmy Společnosti.

Za účelem seznámení osob působících v rámci Společnosti s pravidly ochrany volné hospodářské soutěže Společnost zavedla program, který efektivně nastavuje nejen systém průběžného vzdělávání, ale především zavazuje členy jejího statutárního orgánu, zaměstnance Společnosti a další zástupce Společnosti ve striktním dodržování právních předpisů, pravidel a zásad v oblasti soutěžního práva.