Vodohospodářské stavby

Uchyceni lávky revitalizace jezera Hlučín

Naše společnost je úspěšným dodavatelem v oblasti vodohospodářských staveb.

Mezi naše hlavní činnosti v tomto segmentu patří výstavba, rekonstrukce vodovodů, vodojemů, všech typů kanalizací a odvodňovacích systémů. Taktéž realizujeme a revitalizujeme jezera, rybníky, vodní nádrže a vodní toky.

Při realizaci vodohospodářských projektů klademe vysoký důraz na vliv naší práce na okolní krajinu a životní prostředí.

Pro samotné realizace v takto na odbornost náročném segmentu disponujeme patřičně kvalifikovaným týmem pracovníků s potřebným vzděláním, autorizací a především nezbytnými zkušenostmi.

Napište nám