VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Naše společnost v tomto segmentu patří k lídrům stavebního trhu v České republice. Prvotní specializací naší společnosti, jak již ze samotného názvu vyplývá, byla právě realizace veřejné zeleně, parků, okrasných a historických zahrad a v neposlední řadě náměstí, přičemž tato a obdobná plnění nám přinesla řadu ocenění a uznání. V realizaci památkově chráněných zahrad, parků a prostor patříme mezi úzkou špičku na českém stavebním trhu.

Napište nám