Dopravní stavby a veřejná prostranství

Dopravní stavby a veřejná prostranství

Společnost se zabývá výstavbou, rekonstrukcí komunikací, parkovišť, náměstí, parků a veřejných prostranství. V této oblasti patříme ke špičce stavebního trhu v České republice. Dále naše společnost úspěšně realizuje výstavby a rekonstrukce silnic, mostů, polních a lesních cest. Mezi nejvýznamnější realizované zakázky patří:

  • Revitalizace Karlínského náměstí (Národní kulturní památka)
  • Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera a klášterní zahrady (Národní kulturní památka)
  • Litoměřice - Modernizace a dostavba autobusového nádraží 1. Etapa