Blog

UPOZORNĚNÍ NA PODVODNÉ JEDNÁNÍ

Vážení obchodní partneři, v současné době byly zaznamenány pokusy o podvedení našich objednatelů služeb prostřednictvím emailové komunikace a grafiky, které se na první pohled vydávaly za oficiální komunikaci společnosti Gardenline s.r.o. Podvodné schéma je založeno na jednoduchém principu, kdy se pachatel vydává za osobu oprávněnou jednat jménem naší společnosti a informuje dotčenou společnost, písemně či telefonicky,…
Read more